share

Иван ПенковХоро

  • Датировка: 1927
  • Техника и материал: гваш, картон
  • Размер: 25,5 х 28,7
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1085
Не е в наличност