share

Христо НейковКубинка

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 38,4 х 28,3
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 1216
по запитване