share

Теню ПиндаревЮжен парк

  • Датировка: 80-те г. на ХХ
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 50 х 6
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1959
по запитване