share

Александра МечкуевскаЛодки край брега

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 50,5 х 57,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1627
по запитване