share

Александра МечкуевскаСозополски пясъци

  • Датировка: 1934
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 40 х 48,2
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0513
Не е в наличност