share

Иван МилевПорта на стара къща

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: креда, паус
  • Размер: 31 х 35,4
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1680
Цена: 3400 лв.