share

Диран СаркисянЖена с книга

  • Датировка: ????
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 33 х 24
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1786
Не е в наличност