share

Диран СаркисянМодел

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: темпера, хартия
  • Размер: 31,3 х 22,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2360
по запитване