share

Иван ТабаковЛодки

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 69 х 83
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1949
Не е в наличност