share

Теню ПиндаревСтарият и новият град

  • Датировка: 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 37 х 45,2
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1385
по запитване