share

Величко КоларскиЕтюд - натюрморт

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 49 х 35,5 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 2095
по запитване