share

Маргарита МилиджийскаМост

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: сух пастел, хартия
  • Размер: 21,9 х 15,1
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2245
Не е в наличност