share

Теню ПиндаревРилският манастир - есен

  • Датировка: ок. 1970
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 43 х 57
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1412
по запитване