share

Атанас МиховДемобилизация, Петрич

  • Датировка: 05.10.1918
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 28,7 х 40,4
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2292
по запитване