share

Атанас МиховКрай Пирот

  • Датировка: ок. 1916
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 20,5 х 25,8
  • Подпис: дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2304
по запитване