share

Кирил МатеевИз Рила

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 40 х 49,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2340
Цена: 3900 лв.