share

Борис ДеневСозопол

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 52 х 65
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2394
Не е в наличност