share

Харалампи Тачев Водно конче

  • Датировка: ок. 1910
  • Техника и материал: акварел, молив, хартия
  • Размер: 9,5 х 14
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2415
по запитване