share

Стоян ВеневТръбач

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш и акварел, картон
  • Размер: 27 х 17 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0176
Не е в наличност