share

Христо БерберовПомак

  • Датировка: ок. 1905
  • Техника и материал: офорт, хартия
  • Размер: 16 х 10,8 (20,5 х 12,3)
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2116
по запитване