Стоян Венев

Стоян Венев е роден на 21 септември 1904 г. в с. Скриняно, община Кюстендил. Завършва гимназия в Кюстендил през 1928 г., като още в ученическите си години сътрудничи със свои карикатури на различни вестници и списания.  През 1931 г. завършва живопис в Художествената академия, София, при проф. Борис Митов, проф. Стефан Иванов и проф. Димитър Гюдженов. В този ранен творчески период Венев вече участва в художествени изложби и добива широка обществена популярност. Работи предимно в областта на живописта. Известен е и като автор на множество графики и карикатури. Основни теми в творчеството му са народният бит и фолклор. В битово-социалните сцени, които рисува, винаги има лека закачка с примитивизма на българския селянин, докато по – остра сатира художникът използва при изобличаване характера на буржоазията.
Някои от произведенията на Венев се основават на антифашистки идеи, заради което нееднократно е подвеждан под съдебна отговорност преди 9 септември 1944 г.  
Стоян Венев е член-съосновател на Дружеството на новите художници. Организирал е самостоятелни изложби в София (1942), Москва (1965), ГДР (1969), Западен Берлин (1971) и др. Участвал е със свои каритни в общи художествени изложби в СССР, Чехословакия, Китай, Берлин, Будапеща, Лайпциг, Лондон, Париж, Виена, Атина, Букурещ и Ню Йорк. Има юбилейни изложби - в София (1954, 1964, 1974, 2004) и Кюстендил (1984).
Творби на художника притежават НХГ, СГХГ, Дрезденската галерия, Пушкиновия музей в Москва, както и галерии в Лондон, Париж, Кишинев, Петербург и много частни колекционери.
Лауреат е на Димитровска награда (1949 и 1953). Награден с ордените "Девети септември" (1954), "Народна република България" - І ст. (1959 и 1974), "Кирил и Методий" - І ст. (1963)" Г. Димитров" (1954,1964,1974).
Умира на 20 март 1989 г.