share

Карл ЙордановВенеция

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, хартия
  • Размер: 23,7 х 31,7 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0377
Не е в наличност