share

Теню ПиндаревГрадски фасади

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, темпера, хартия
  • Размер: 50 х 46,6
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1400
по запитване