share

Александър ДобриновШарж на неизвестен мъж

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, молив, хартия
  • Размер: 44 х28 см
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0449
Не е в наличност