Александър Добринов

Александър Добринов е роден през 1898 г. в гр. Велико Търново. През 1915 – 1919 г. учи в Държавното рисувално училище, София, при проф. Цено Тодоров и проф. Стефан Иванов. Специализира (1921-1924) във Виена. Най-ранното си творчество посвещава на политическата карикатура, като сътрудничи на вестниците "Българан", "Червен смях", "Скорпион" и др. От 1921 г. твори в областта на портретната карикатура, където проявява голямо мaйсторство и усет към характерното. Създава стотици образи на писатели, художници, музиканти, певци, критици, търговци, индустриалци, банкери, политици, дипломати, общественици, учени. Творецът разработва нова страна на карикатурата като вид изкуство в България - портретния шарж. Печата портретни карикатури във вестници, списания, в сборниците "Темидa", "Стършел", в програми за театрални представления и в известни хумористични списания в чужбнна Die Muskete, Fаnn und Notenkraker. Работи във Виена (1921-1921), Прага (1927-1932), Рим (1932-1933), Варшава (1937), където създава карикатурни портрети на видни държавни и културни дейци - Л. Пиран-дело, Г. Маркони, Т. Масарик, Ф. И. Шаляпин и др. През 50-те години сътрудничи на вестник „Литературен фронт”, „Народна култура”, „Работническо дело”, „Вечерни новини” и др. Създава портрети на Л. Стоянов (1953), Д. Талев (195'4), К. Кисимов (1955), Д. Шостакозич (1957), С. Рихтер (1957) и др. Осъществява 8 самостоятелни изложби в София и 8 в чужбина и участва във всички ОХИ на карикатуристите в България, в изложби в Белград, Прага и др. Негови творби са притежание на СГХГ, художествени галерии в страната, частни колекции у нас и в чужбина.