share

Дечко УзуновГлава

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 41,5 х 50 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0476
Не е в наличност