share

Дечко УзуновМомиче

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 31,4 х 23 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0477
Не е в наличност