share

Дечко УзуновНатюрморт

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварели и темпера, хартия
  • Размер: 53 х 32
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 0670
Не е в наличност