share

Никола КожухаровОвчар и змеица

  • Датировка: 1921
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 100 х 69
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0540
Не е в наличност