share

Никола КожухаровРилският манастир

  • Датировка: 1949
  • Техника и материал: маслени бои, шперплат
  • Размер: 45 х 55
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0676
Не е в наличност