share

Никола КожухаровРилският манастир

  • Датировка: 1946
  • Техника и материал: маслени бои, шперплат
  • Размер: 80 х 95,5 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1082
Не е в наличност