share

Найден ПетковСтаята на Герака

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 21,5 х 26,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0636
Не е в наличност