share

Найден ПетковИнтериор

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 23 х 31
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1458
по запитване