share

Жана КостурковаПролет

  • Датировка: 1979
  • Техника и материал: литография, хартия, 33/60
  • Размер: 50 х 70 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0799
Не е в наличност