share

Теню ПиндаревПортрет

  • Датировка: 70-те, 80-те г. на ХХ в .
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 21,1 х 14,8
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0834
Не е в наличност