share

Атанас ЯрановСвети Георги III

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 15 х 9,3
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2197
Цена: 490 лв.