share

Димитър Казаков - НеронПочивка

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел хартия
  • Размер: 36,7 х 27,3 (40 х 30)
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1371
Не е в наличност