share

Стоян ВеневЕтюд, селянка (Койчева)

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 31 х 24
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1552
по запитване