share

Иван МилевСкица – църковна архитектура

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 22 х 28,7
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1706
Не е в наличност