share

Михаил КарапауновКей

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 21 х 29,7
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1767
Не е в наличност