Михаил Карапаунов

Михаил Карапаунов е роден през 1928 г. в село Момчиловци. Негови творби се съхраняват в Националната художествена галерия, в смолянската и и в много други галерии. Голяма част от творчеството му е посветено на Родопите и родопчани. Създател е на първата селска художествена галерия в страната – в родното му село Момчиловц. Негови са портретите на велики личности, останали в историята на Родопите – полк. Владимир Серафимов, Стою Шишков, Васил Дечев, Христо Попконстантинов, Николай Вранчев.

През 1948 г. Михаил Карапаунов е приет в Националната художествена академия – София и е ученик на проф. Илия Петров. Завършва специалността „Живопис” през 1954 г. при проф. Дечко Узунов. Пет години работи в Студиото на военните художници, а от 1961 г. е преподавател в Националната художествена академия. През 1973 г. е хабилитиран доцент, а от 1985 г. е професор по живопис и рисуване. Два мандата е избиран за декан и зам.- декан на Факултета за изящни изкуства.

През 2005 г. по предложение на Андрей Печилков проф. Карапаунов бе обявен за почетен гражданин на Смолян заради „особено големи заслуги за развитието на националното изкуство и култура и към град Смолян и неговите граждани“. 

Носител е на орден „Кирил и Методий“ І степен. Участвал е в колективни изложби в Москва, Букурещ, Будапеща, Прага, Берлин и др.

Михаил Карапаунов умира на 08.08.2017 г. в Смолян