share

Михаил КарапауновРисунки на глави

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 33 х 20,3
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1768
по запитване