share

Теню ПиндаревЛодки на брега

  • Датировка: 1993
  • Техника и материал: пастел, картон
  • Размер: 32 х 35,4
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1966
Не е в наличност