share

Теню ПиндаревПейзаж с къщи

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 35 х 25
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1968
по запитване