share

Никола ШамановЧаша с цветя

  • Датировка: 1975
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 79,5 х 42,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 2107
по запитване