Никола Шаманов

Никола Шаманов е роден в София 1942 година. Дипломира се в Художествена академия специалност „Стенна живопис, мозайка и иконопис" при професор Георги Богданов през 1970 година.

След дипломирането работи по специалността си на свободна практика. Има сериозни контакти с известни архитекти и в синтез с техните проекти проектира и изпълнява стенописи, мозайки, пластични пана от дърво и текстилни гоблени - ръчно тъкани.

Повечето композиции са фигурални. 

От 1970 година участва във всички национални приложно-декоративни изложби с мозайки и гоблени. От 1987 година е член на СБХ в секция „Монументални изкуства". Негови произведения притежават много частни колекции в България, Германия, Швейцария, Австия, Италия, Япония, САЩ, Канада, Франция и др.

През 1980, 1981, 1982 и 1983 преподава средновековна българска иконопис в Австрия. 

От 1983 успоредно с професионалната си дейност обучава ученици по изобразително изкуство подготвя ученици и кандидат-студенти за училищата по изкуствата и Художествената академия. Открива школи в читалищата - „Васил Друмев", „Роден край", „Христо Смирненски 1946" и „Христо Смирненски 1945". През тези 27 години обучава стотици талантливи младежи, организира огромно количество техни изложби и участва в конкурси в България, Япония, Полша, Италия, Сърбия, Румъния и др. Голяма част от учениците му печелят многобройни награди и челни места в тези конкурси.

В последните десет години участва в традиционните изложби на секция „Монументални изкуства" и ежегодните изложби на художниците живеещи в район „Изгрев", а също и в изложбите и пленерите по иконопис на сдружение „Алтера".

Никола Шаманов умира през 2014 г.