share

Христо БерберовМолеров

  • Датировка: 1903
  • Техника и материал: офорт, акватинта, хартия
  • Размер: 12 х 8 (25 х 16,4)
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2121
по запитване