share

Христо БерберовЧешмата пред джамията Мехмед паша в Люлебургас

  • Датировка: 1919
  • Техника и материал: офорт, акватинта, хартия
  • Размер: 24,7 х 30 (32,5 х 41,4)
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2139
по запитване