share

Атанас ЯрановАтелие

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: флумастер, хартия
  • Размер: 20 х 24,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2191
по запитване