share

Иван КирковИлюстрация за списание „Наука и техника за младежта“ III

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, картон
  • Размер: 9,4 х 13,9
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2252
по запитване